Kijktip: 19 juli TV documentaire 'Voor jou wil ik zijn'

In de documentaire 'Voor jou wil ik zijn' staat de bijzonder band tussen Janine (50) en haar verstandelijk beperkte broer Albert-Jan (51) centraal. Haar ouders hebben altijd voor hem gezorgd, maar nu zij ouder en hulpbehoevend zijn, neemt Janine de zorg van hen over. Hoe pakt zij deze nieuwe verantwoordelijkheid op? Corona zorgt voor een onverwachte verrassing. 'Voor jou wil ik zijn' wordt maandag 19 juli uitgezonden om 22.10 uur op NPO.  2. Meer informatie over de documentaire vind je op de website van Human.

Janine en haar broer Albert-Jan
Beeld: ©Voor jou wil ik zijn - Een van de jongens / /HUMAN

Janine is één van de meer dan vier miljoen Nederlanders die structureel mantelzorg verlenen. In haar geval intensief en gecompliceerd. Albert-Jan leeft in zijn eigen wereld en kan niet praten. Daarom moet Janine regelmatig belangrijke beslissingen nemen, zonder precies te weten wat er in hem omgaat. Dat maakt haar vaak onzeker, want hoe weet ze of ze het goed genoeg doet? Zij is voortaan degene die meegaat naar zijn behandelingen. Ingrepen die het beste zijn voor Albert-Jan, maar waar hij duidelijk onrustig van wordt. Janine worstelt zowel fysiek als mentaal met haar nieuwe rol, want hoe kan ze ervoor blijven zorgen dat ze - ondanks alles wat ze hem moet ‘aandoen’ - ook nog gewoon zijn lieve zus is?
 

Erkenning voor naasten

Naasten spelen een heel belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking, vaak hun leven lang. Met het project 'Naasten in Beeld' van het programma Volwaardig Leven willen we meer erkenning en herkenning creëren voor deze naasten. Bijvoorbeeld door landelijk aandacht te vragen voor de ervaringen van naasten, en voor de impact die de zorg heeft op hun leven. De documentaire ‘Voor jou wil ik zijn’, gemaakt door Marinka de Jongh voor omroep Human, is een voorbeeld hiervan.

Inspiratiebron voor (aankomende) professionals

Met het project 'Vakmanschap' zet Volwaardig Leven in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Deze film geeft aanleiding om verder in gesprek te gaan over de professionalisering van het vak. Zo helpt de film professionals inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt in het leven van mensen met een beperking buiten de zorg om. Het kan leiden tot meer onderling begrip tussen naaste en professional. Ook kan de film een goede aanleiding zijn om in gesprek te gaan over de wet Zorg en Dwang. Daarnaast wordt onderzocht of de film aangeboden kan worden als lesmateriaal bij opleidingen binnen het MBO en HBO.