Vernieuwende voorbeelden van persoonsgerichte zorg? Volg vanaf 17 juni het online Twinkelmagazine

‘Begeleiding à la carte’ is het tweejarig traject van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat zich richt op vernieuwende persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Zo’n 35 organisaties doen mee. Vilans begeleidt hen bij het doorontwikkelen van hun ideeën. Daarmee zetten deze organisaties een flinke stap in de vernieuwing van zorg. Vervolgens deelt het programma de waardevolle lessen en oplossingen met de hele sector. Na anderhalf jaar is daarvoor nu het moment aangebroken. Vanaf donderdag 17 juni delen we de inspirerende ideeën en verhalen, de ‘Twinkels’ in het online Twinkelmagazine. Van daaruit wordt er doorgelinkt naar het Kennisplein Gehandicaptensector voor de praktische toepassingen – zoals methodieken, aanpak, checklists en tips.

Beeld Twinkle
Beeld: ©Ministerie VWS

In de periode tot eind november worden iedere maand nieuwe Twinkels gepubliceerd, met steeds weer een ander verhaal. De overeenkomst tussen alle Twinkels is het positieve effect dat ze hebben op een volwaardig leven van cliënten. Een tweede kenmerk is de ‘twist’ die iedere organisatie heeft doorgemaakt om haar doel te bereiken. Vernieuwende persoonsgerichte zorg is niet zomaar geregeld. Het vraagt om anders kijken, anders denken en een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Beeld kennisplein
Beeld: ©Ministerie VWS

Inspiratie en kennis voor de hele sector

De deelnemende organisaties hebben samen met zorgbegeleiders, projectleiders, cliënten en hun naasten gewerkt aan hun ideeën over persoonsgerichte zorg. Ideeën die vaak begonnen bij cliënten zelf, of op initiatief van hun naasten. Bij het uitwerken hebben de organisaties hulp gekregen van een coach en zijn ervaringsdeskundigen actief betrokken om mee te denken en mee te beslissen. Zo is een mooie serie van inspirerende nieuwe voorbeelden ontstaan, die ontwikkeld en getoetst zijn in de praktijk. Doel van Begeleiding à la carte is dat de hele sector hiervan kan leren om ook in de eigen organisatie vernieuwende persoonsgerichte zorg te bieden.   

De eerste serie Twinkels

Op 17 juni verschijnt de eerste serie Twinkels. In deze serie vertellen cliënten en begeleider Susanne Duijndam van zorgorganisatie Middin  enthousiast over het effect van het Ikkookkratje op het leven van cliënten. Begeleidster Danielle van WonenPlus gaat in op de waarde van hun aanpak waarin cliënten altijd zichzelf mogen zijn. En de Prinsenstichting is trots en enthousiast over de tiny houses die zij inmiddels besteld hebben. Daarmee maken ze FlexWonen voor cliënten mogelijk; een unieke woonvorm die de overgang van thuis naar een woongroep soepeler en prettiger maakt.

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt om anders kijken, anders denken en een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Volg de Twinkels

Alle Twinkels worden gepubliceerd in het online magazine Twinkel via www.twinkelmagazinegehandicaptensector.nl . Iedere nieuwe Twinkel maken we ook bekend via onze social mediakanalen en met enige regelmaat via de nieuwsbrieven van kennispleingehandicaptensector.nl en van Vilans. Volg de hashtag #Twinkels op social media, zoals Facebook, en blijf op de hoogte. Ben je enthousiast over de Twinkels? Deel ze dan in je netwerk!