Eenvoudige factsheet corona

Academische werkplaats Sterker op eigen benen heeft een eenvoudige versie ontwikkeld van een corona-factsheet. Deze factsheet geeft een overzicht van de impact van corona in de gehandicaptensector.

handen Marjolein Olde Heuvel
Beeld: ©Ministerie van VWS

Academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en verschillende zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

De factsheet geeft een overzicht van de voorlopige bevindingen van de online registratie van verdenkingen op en bewezen corona-infecties bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Met deze factsheet wil Sterker op eigen benen de uitkomsten van de dataverzameling ook in begrijpelijke taal beschikbaar maken voor mensen met VB, hun begeleiders, naasten en andere geïnteresseerden.

Bekijk de factsheet hier