Ambassadeurs gehandicaptensector aan de slag

Twaalf bevlogen professionals uit de gehandicaptenzorg zijn, eind vorig jaar, begonnen met de ambassadeursleergang gehandicaptenzorg. Deze ambassadeurs zijn enthousiast over hun vak en vertellen daar graag over. Tijdens de leergang ontwikkelen zij zich tot een ambassadeur die binnen en buiten de eigen organisatie kansen benut om het werk van begeleiders op de kaart te zetten en te verbeteren.

Ambassadeurs gehandicaptensector op anderhalve meter
Beeld: ©Ministerie van VWS

‘Ik wil zorgen voor meer bekendheid voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, ons mooie en afwisselende vak! We hebben gemotiveerde collega’s nodig en de deskundigheid van de begeleiders zou ik graag vergroot zien.’ ‘Onze prachtige sector verdient meer  aandacht en bekendheid in de samenleving en ik wil ervoor zorgen dat mensen met een beperking meer kunnen participeren.’ Een paar opmerkingen van de toekomstige ambassadeurs voor de gehandicaptenzorg.

De nieuwe leergang wordt verzorgd door de koepels voor verplegenden en verzorgenden en de professionals in sociaal werk, V&VN en BPSW. De opleiding duurt één jaar en wordt in verband met corona voornamelijk online gegeven. Er wordt onder andere gewerkt aan helder en open communiceren en verwoorden van je visie (presentatie- en mediatraining). Anderen enthousiasmeren en inspireren en daarmee een voorbeeld voor (aankomende) collega’s zijn is een onderdeel van de leergang. Ook een netwerktraining, lobbyen en onderhandelen krijgt aandacht, net als effectief gebruik van sociale media.

Opbrengst

De Hogeschool Arnhem Nijmegen zal dit jaar, in opdracht van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS, onderzoeken wat de opbrengst is van de ambassadeursleergang. Hoe helpt deze bij de profilering van de individuele deelnemers en de zorgorganisaties waar zij werken? Welke elementen kunnen worden gebruikt om het vak op de kaart te zetten, waardoor het vak van agogisch begeleider, verzorgende en verpleegkundige in de gehandicaptensector aantrekkelijker wordt? En welke onderdelen  zijn interessant voor inbedding in het reguliere beroeps- en postonderwijs?

Veel agogisch opgeleide begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen (mbo en hbo niveau) hebben zich aangemeld voor de leergang. Veel meer dan het aantal plekken in de leergang. Daarom heeft het ministerie van VWS, vanuit het programma Volwaardig leven, extra middelen beschikbaar gesteld voor een tweede leergang, die naar verwachting medio 2021 gaat starten. Houd dus de websites van Volwaardig leven, BPSW, VenVN, VGN in de gaten!

Binnenkort vertellen enkele ambassadeurs over hun motivatie om in de gehandicaptenzorg te werken, over hun zorgen en over kansen die zij zien voor werken in de gehandicaptenzorg, wat zij tijdens de leergang, en daarna, willen gaan aanpakken en waarvoor zij zich gaan inzetten. Deze interviews zijn te lezen op volwaardig-leven.nl !