Handreiking cliëntenraden - meepraten over technologie in gehandicaptenzorg

Veel zorgorganisaties willen graag meer technologie inzetten. Omdat technologie het leven van cliënten raakt, is het belangrijk dat zij hierover meepraten en meebeslissen. Hoe kun je er als cliënten-, bewoners- of verwantenraad voor zorgen dat je gehoord wordt? En hoe kun je als begeleider, manager of bestuurder cliënten meer betrekken bij technologie binnen de zorgorganisatie? Deze handreiking helpt je op weg!

client is aan het videobellen via een tablet
Beeld: ©ministerie van VWS

De handreiking is een product dat is ontwikkeld vanuit de innovatie-impuls om te ontdekken bij welke stappen en op welke manier bewonersraden, cliëntenraden en verwantenraden kunnen meepraten en meebeslissen over technologie.

Meer informatie over de handreiking cliëntenraden lees je hier.