Invloed fysieke leefomgeving op mensen met een beperking onderzocht

In het kader van het programma Volwaardig leven is door ZonMw/Gewoon Bijzonder een tweetal opdrachten verstrekt om in kaart te brengen welke kennis er is met betrekking tot de invloed van de fysieke leefomgeving op het welbevinden van mensen met een beperking. Denk daarbij aan licht, geluid, kleur, indeling van ruimtes en gebruikte materialen.

Twee vrouwen maken kaarsen
©Ministerie van VWS

Ipse de Bruggen, Kopvol architecture & psychology en de Universiteit Leiden hebben onderzocht wat over de invloed van de fysieke leefomgeving in onderzoeksliteratuur is beschreven. Behalve naar de gehandicaptenzorg keken ze ook naar de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Minder bekend

Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek onder andere dat veel minder bekend is over de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een somatische, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een psychische stoornis. Over mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, is juist veel meer bekend. En dit terwijl het aantal mensen met een verstandelijke en psychogeriatrische beperking ongeveer even groot zijn in Nederland. Daarnaast is de aandoening van de laatste groep vaak alleen een korte periode van het leven en niet het hele leven zoals bij de eerste groep.

Het tweede traject, uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en ‘s HeerenLoo, is specifiek gericht op de groep mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Dit traject heeft door corona vertraging opgelopen. Eind dit jaar zal het onderzoek worden afgerond. Het onderzoeksrapport wordt in voorjaar 2021 verwacht.

Lees meer hierover op de website van VGN: https://www.vgn.nl/nieuws-van-leden/onderzoek-naar-de-impact-van-fysieke-leefomgeving-op-gezondheid-gedrag-en-kwaliteit-van-leven

En op het kennisplein gehandicaptensector van Vilans: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/begeleiding-a-la-carte/ipse-de-bruggen/andere-omgeving-minder-gedragsproblemen