Resultaten Copiloot: meer ruimte voor gezin en de ouders

Door de inzet van een gespecialiseerde ondersteuner is er veel winst te behalen voor een gezin, zo blijkt uit een studie. Een Copiloot is een gespecialiseerde cliëntondersteuner voor gezinnen met een persoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). De ondersteuning van een Copiloot is een van de pilots cliëntondersteuning van het programma Volwaardig leven. 61 gezinnen zijn het afgelopen jaar ondersteund door een zogeheten Copiloot.

Deelnemers uit de pilot Copiloot

Een Copiloot luistert, regelt, legt contact met instanties, coördineert en pakt door. Kennisuitwisseling onderling en korte lijnen onderhouden met de betrokken organisaties blijkt hierbij cruciaal.

De investering waard

Het onderzoek van onder meer Partoer in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’, laat zien dat het de moeite waard is om te investeren in deze vorm van ondersteuning. De kwaliteit van leven van de gezinnen wordt beter en zij voelen zich er minder alleen voor staan. Ouders zijn blij dat ze altijd iemand kunnen bellen, die hun situatie goed kent en die meedenkt.

Daarnaast heeft onderzoeksbureau Dock4 een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt dat door de inzet van deze Copiloot een mogelijke maatschappelijke besparing per gezin oplevert. 

Winst bij vroege inzet

De pilot wordt nog twee jaar voortgezet en uitgebreid. Daarbij wordt ook gekeken of er meer winst is te behalen door een Copiloot al vroeg in te zetten, als pas net duidelijk wordt dat sprake is dat het kind met ZEVMB zal opgroeien. In de afgelopen periode kwam een Copiloot meestal in een gezin waar al een crisissituatie was ontstaan, of langdurige stress was opgebouwd. De verwachting is dat met een vroege inzet een aantal escalaties en crises kunnen worden voorkomen en dat het gezin een betere basis heeft om hun leven aan te passen.