Advies klankbordgroep over corona: betrek naasten, medewerkers en cliënten bij het beleid

De klankbordgroep van Volwaardig leven geeft advies over de uitvoering van het programma Volwaardig leven. De afgelopen periode heeft naast het programma Volwaardig leven, ook corona hen beziggehouden. Zij hebben daarom in mei besloten om daar twee aparte online bijeenkomsten aan te wijden en tot een advies te komen. Inmiddels is er door het ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de geleerde lessen rondom de aanpak van corona en de positie van mensen met een beperking.

Tekening van de klankbordgroep
Beeld: ©Ministerie van VWS