Aandacht voor naasten in coronatijd

De coronacrisis brengt een onrustige tijd voor mensen met beperkingen maar ook voor hun naasten. Het vertrouwde, de rust en de regelmaat zijn verstoord. Terwijl veel mensen met een beperking deze dingen juist zo hard nodig hebben. Naasten kunnen niet meer zomaar op bezoek bij hun zoon of dochter, broer of zus. Of zij hebben thuis noodgedwongen alle zorg op zich genomen. Het vraagt ontzettend veel kracht om vol te houden in deze moeilijke situatie. Het team van het programma Volwaardig leven wil mensen met een beperking en hun naasten laten weten: wij denken aan jullie.

Twee handen houden elkaar vast

Omgaan met veranderende situatie

Het coronavirus heeft veel impact op het contact met elkaar. Mensen met een beperking die bij een zorgaanbieder wonen, ontvingende afgelopen tijd geen of op een andere manier bezoek door de coronamaatregelen. Het is een moeilijk tijd, want persoonlijk contact en een vertrouwd gezicht zijn juist zo belangrijk in tijden van onzekerheid.

Ook hebben we gezien dat veel naasten zelf 24 uur per dag de zorg op zich hebben genomen, bijvoorbeeld omdat de dagopvang of ambulante zorg is gestopt. Deze extra zorgtaak wordt met liefde en  aandacht opgepakt, maar dit legt wel fysiek en mentaal druk op ouders, broers en zussen. We hebben veel respect voor naasten die dit doen.

Opnieuw wennen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft uitgewerkt in welke situaties naasten op dit moment op bezoek kunnen bij hun kind, broer of zus met een beperking. Er wordt continu bekeken op welke manier het persoonlijke contact op een veilige manier verder kan worden uitgebreid. Veel zorgaanbieders kijken hoe zij dagbesteding in een aangepaste vorm weer mogelijk kunnen maken. Op de websites van de VGN en de Rijksoverheid leest u over de nieuwste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gehandicaptensector.

De situatie zal de komende tijd steeds een beetje blijven veranderen voor mensen met een beperking en hun naasten. Dit vraagt continu om aandacht en aanpassing. Wij zijn ons ervan bewust dat elke keer opnieuw aanpassen en meebewegen lang niet altijd makkelijk is. Wij wensen jullie veel sterkte. Jullie zorgen hebben onze aandacht.

Ben je op zoek naar praktische antwoorden op jouw vragen, bijvoorbeeld over de bezoekregeling, dagbesteding of kwetsbare personen? Kijk dan op rijksoverheid.nl of de website van de VGN.

We wensen alle naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd!