Wij zien je Wel presenteert aanbevelingen

Tijdens het congres van de werkgroep Wij zien je Wel ‘Onderweg van overleven naar leven’, op 12 maart in Driebergen,  heeft voorzitter Ton Heerts een rapport met aanbevelingen aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). De minister maakte bekend dat het programma Wij zien je Wel wordt voortgezet tot eind 2021. De belangrijkste opdracht is het borgen van wat door de werkgroep in gang is gezet.

De minister neemt de aanbevelingen van Wij zien je Wel in ontvangst

Oud-politicus en zorgbestuurder Hans Helgers wordt de voorzitter van de nieuwe stuurgroep Wij zien je Wel.

Wij zien je wel, een unieke samenwerking tussen ouders, professionals en organisaties, heeft een impuls gegeven aan de kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).

Kennis en expertise bundelen

De tien aanbevelingen in het rapport benadrukken de noodzaak om kennis en expertise over deze specifieke groep mensen te bundelen, om verder te gaan met het vereenvoudigen van procedures, met het komen tot passende respijtzorg in elke regio, en met het verlagen van drempels voor efficiënte toegang tot de juiste hulpmiddelen.

Vanessa Liem en Sarike de Zoeten van de werkgroep Wij zien je Wel: “We zijn trots dat we onze kinderen en gezinnen zichtbaar hebben kunnen maken en deze beweging in gang is gezet. We hopen dit voort te kunnen zetten en de stem van ouders blijvend te laten horen.” Minister De Jonge voegt hieraan toe: ‘De werkgroep Wij Zien Je Wel heeft gezinnen met een kind met zeer ernstige beperkingen ondersteund en een gezicht gegeven. Door met hen te kijken wat nodig is. Ik ben blij dat Wij zien je Wel doorgaat. En dat we er samen aan kunnen bijdragen dat deze gezinnen er niet alleen voor staan.’

De huidige werkgroep geeft na 2,5 jaar het stokje over aan een nieuwe stuurgroep, waarvan Hans Helgers de voorzitter is. “Met de stuurgroep Wij zien je Wel gaan we ons, samen met alle betrokken partijen, van harte inzetten voor de kwaliteit van leven van gezinnen van iemand met ZEVMB,” aldus de nieuwe voorzitter.

Film ‘Wat je niet ziet’

Op het congres werd ook de film ‘Wat je niet ziet’ gelanceerd. Deze korte film laat zien wat de impact is van een kind met ZEVMB op het hele gezin. Ook geeft de film voorlichting over ZEVMB. Vanaf vandaag is de film online beschikbaar. Klik hier om de film te bekijken Daarnaast is het e-zine ‘Wij zien je Wel in beweging’ gepresenteerd. Hierin staan persoonlijke verhalen van verschillende mensen uit de praktijk: ouders, professionals, organisaties en instanties over samen zoeken naar passende oplossingen. Het e-zine is hier te bekijken.