Dankbaar werk dat vraagt om vakmanschap

Raisa Bax is begeleider bij Stichting Ons Tweede Thuis en werkt op een woon- en dagbestedingslocatie voor cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Bij de BPSW, de landelijke beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, is ze lid van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg en bestuurslid. Ook is ze betrokken bij het programma Volwaardig leven. ‘Veel mensen hebben een eenzijdig beeld van ons beroep, denken vooral dat het heel dankbaar werk is. Dankbaar is het zeker, maar het vraagt ook veel van je.’

Raisa Bax

Je bent actief lid van de beroepsvereniging BPSW. Kun je daar iets over vertellen?

‘Bij de BPSW laten we als begeleiders zien wie we zijn en wat we doen. Dat geldt trouwens ook voor begeleiders die zich als lid niet actief kunnen of willen inzetten. Met ons lidmaatschap laten we allemaal zien dat we trots zijn op ons vak!  Daarnaast kunnen we via de BPSW een realistisch beeld van ons werk neerzetten. Het is werk waar behoorlijk wat bij komt kijken. Daarom is het belangrijk dat we ons vakmanschap blijven ontwikkelen. Hoe maak je nou een goed zorgplan samen met de cliënt? Hoe betrek je familie, vrijwilligers? We krijgen steeds meer een coördinerende rol. De focus op het ‘verzorgende’ is niet weg, maar verschuift wel. Professionaliseren is goed voor ons, en voor onze cliënten. De BPSW helpt ons daarbij.’

Je bent betrokken bij het programma Volwaardig leven. Op welke manier?

‘Vanuit de BPSW ben ik betrokken bij de besprekingen over het programma Volwaardig leven. Hierbij probeer ik de begeleiders in de gehandicaptenzorg een duidelijke stem te geven.’

Hoe doen jullie dit?

‘We brengen het belang van beroepsontwikkeling en vakmanschap naar voren door het als begeleiders samen te doen. Dat vinden we belangrijk. We zijn een belangrijke beroepsgroep in de gehandicaptensector. Als je wilt dat er iets verbetert binnen de sector dan kun je niet om ons heen. We willen dat begeleiders samen kunnen werken aan hun vakmanschap: tijdens bijeenkomsten, door het ontwikkelen van workshops en het organiseren van een symposium. En we zijn betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen in de sector. De specifieke sociaal agogische kennis van begeleiders is hierbij erg belangrijk. Daarnaast is de BPSW betrokken bij de opstart van een  landelijke tafel arbeidsmarkt gehandicaptenzorg.’ En we zijn bezig met het opzetten van een beroepsregistratie voor begeleiders in de gehandicaptensector.

Waarom is het programma Volwaardig leven belangrijk voor jou?’

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen een helder en kloppend beeld heeft van de gehandicaptenzorg. Zowel de begeleiders als de mensen die niet in de sector werken. Veel mensen hebben een eenzijdig beeld van ons beroep, denken vooral dat het heel dankbaar werk is. Dankbaar is het zeker, maar het vraagt ook veel van je. Daarom heeft de BPSW in kader van het programma Volwaardig Leven samen met de V&VN een opzet gemaakt voor ambassadeurstrajecten.  Op deze manier willen we begeleiders opleiden om breed te verspreiden wat het vak inhoudt en hun trots op het vak met anderen te delen. Het is verder belangrijk dat we als beroepsgroep het nut zien van up-to-date blijven en deskundigheidsbevordering. Betrokkenheid van de BPSW bij het programma kan daaraan bijdragen. Als vereniging proberen we enerzijds het beleid te vertalen voor de begeleider op de werkvloer, en zijn we aan de andere kant de stem van diezelfde begeleider binnen het programma.’

Wat hoop je dat er door Volwaardig leven zal verbeteren?

‘Ik denk dat begeleiders met al hun sociaal agogische kennis en kunde een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het programma. Ik hoop dat ze bereikt worden door het programma, dat het ze stimuleert om zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling. Het zou goed zijn als ze nieuwsgieriger worden naar de veranderingen binnen de gehandicaptenzorg en wat hun rol hierbij is. Want mee-ontwikkelen draagt bij aan beroepstrots en gewaardeerd worden. En het maakt de zorg voor onze cliënten echt beter.’

Meer weten?

Op de website van de BPSW kunt u meer lezen over Raisa Bax.

Meer informatie over en voor begeleiders vindt u hier op de website van de BPSW.