40 organisaties voor gehandicaptenzorg aan de slag met innovatie

Op 27 september 2019 starten 40 organisaties voor gehandicaptenzorg met de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven. Met ondersteuning van adviseurs van Vilans en Academy Het Dorp gaan zij de komende tijd aan de slag met het gebruik van technologie bij de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Daarvoor zullen zij eerst onderzoeken welk vraagstuk zij willen oplossen en welke bestaande zorgtechnologieën, zoals apps, sensoren of robots, daar het beste bij passen. Na deze fase start de implementatiefase, waar de gekozen technologie daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Met de Innovatie-impuls wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteund.

Innovatie-impuls
©Ministerie van VWS

Hoe bepaal je welke zorgtechnologie iets toevoegt voor mensen met een beperking? Hoe zorg ik ervoor dat ik mensen in mijn organisatie meekrijg en ervoor zorg dat de technologie ook daadwerkelijk gebruikt wordt?  Met de Innovatie-impuls biedt het ministerie van VWS aanbieders van gehandicaptenzorg ondersteuning bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hiervoor gaan zij in werkplaatsen aan de slag met de volgende thema’s:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap

  Hoe kunnen mensen met een beperking met behulp van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij?

 • Goed leven

  Hoe kunnen cliënten met een ingewikkelde zorgvraag door techniek geholpen worden om een goed leven te leiden, met leuke en passende ervaringen?

 • Lekker slapen

  Wat kunnen we doen om mensen met een beperking met ondersteuning van techniek beter te laten slapen?

 • Veilig en vertrouwd

  Hoe kan techniek helpen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op een veilige en vertrouwde manier de ruimte krijgen om zichzelf te zijn?

 • Sociale contacten

  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om sociale contacten op een veilige manier te ondersteunen?

 • Begrepen worden

  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om duidelijk te maken hoe zij zich voelen?

Naast de werkplaatsen is in de Innovatie-impuls ook aandacht voor onderzoek. Er wordt onder andere onderzocht welke zorgtechnologieën werken en welke niet. En op welke manier het werken met nieuwe zorgtechnologie het beste ingevoerd kan worden bij zorgorganisaties. Deze uitkomsten en de ervaringen in de werkplaatsen worden gedeeld met de hele gehandicaptenzorg.

Volwaardig leven

De gehandicaptenzorg en de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag zijn volop in ontwikkeling. Niet alleen is de groep mensen met een beperking zorg intensiever geworden, zij willen ook meer betrokken worden rondom hulp en begeleiding en willen dat de zorg beter aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Het programma Volwaardig leven wil ervoor zorgen dat de zorg past bij die veranderende vraag, nóg persoonsgerichter is en flexibel kan meebewegen. Zodat we goed zijn voorbereid op de toekomst. Het gebruik van zorgtechnologieën kan hierbij helpen.

Lees meer

Met de Innovatie-impuls, onderdeel van het programma Volwaardig leven, heeft het ministerie van VWS, de opdracht aan Vilans en AHD gegeven om zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van zorgtechnologie. Bewoners, cliënten, naasten en zorgmedewerkers worden hier nauw bij betrokken.. Ongeveer 40 zorgorganisaties doen mee aan de Innovatie-impuls. In 2020 en 2021 gaan de zorgorganisaties aan de slag in groepjes (‘werkplaatsen’). In de werkplaatsen bespreken deelnemers een zorgthema en welke bestaande technische oplossingen hierbij te vinden zijn. De werkplaatsen krijgen ondersteuning van adviseurs en veldspecialisten.