Deelnemers vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van start

Op 1 juli 2019 zijn de deelnemers van Begeleiding à la carte van het programma Volwaardig leven voor het eerst bij elkaar gekomen. De bijeenkomst bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) markeert de start van het vernieuwingstraject voor de gehandicaptenzorg waaraan zij deelnemen. 37 zorgorganisaties hebben bij elkaar 42 eigentijdse en creatieve voorstellen ingediend om te werken aan persoonsgerichte zorg. Zij ontvangen de komende twee jaar ondersteuning van VWS om deze ideeën in de praktijk (verder) te brengen.

foto van twee mensen die bellenblazen
Beeld: ©Ministerie van VWS

Het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte wordt door VWS uitgevoerd in samenwerking met Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Vilans biedt de 37 organisaties individuele ondersteuning en een omgeving waar zij samenwerken aan eigentijdse oplossingen en praktische kennis delen. Hiervoor worden lerende netwerken ingericht. Zo leren de deelnemende organisaties niet alleen van hun eigen collega’s maar ook van elkaar. In totaal komen er zeven lerende netwerken die twee jaar lang aan de slag gaan met:

  • Vakmanschap, trots op het vak, plezier in werk en beroepsontwikkeling
  • Familiebetrokkenheid en ontzorgen
  • Zeggenschap en dialoog
  • Meedoen en activering

De kennis en ervaring die voortkomt uit het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte, wordt gedeeld met de gehele sector via de website van Kennisplein Gehandicaptensector. Zo werken we samen aan meer passende en toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Deelnemers Begeleiding à la carte

De volgende zorgorganisaties hebben een voorstel ingediend en zijn geselecteerd voor deelname aan het vernieuwingstraject:

1. Academie voor zelfstandigheid

2. Active4you, Stichting Buro Lima,
Stichting Pertoeti, Zorgboerderij
De Vennekuus, Stichting OOK Begeleiding,
Ambulante zorg op maat

3. ASVZ

4. Bartimeus

5. Cordaan

6. De Hartekamp Groep

7. Dichterbij

8. Driestroom

9. Esdégé-Reigersdaal

10. Het Houvast

11. Ipse de Bruggen

12. Middin

13. Ons Tweede Thuis

14. ORO

15. Pluryn

16. Plushome

17. Prinsenstichting

18. Severinus

19. ‘s Heeren Loo

20. Siza

21. Siza, Pluryn, Zozijn, HAN, BPSW

22. Stichting BONT

23. Stichting de Berkelhof

24. Stichting de Parabool, Stichting ZGR

25. Stichting Ela

26. Stichting Ophovenerhof

27. Stichting Talant

28. Stichting Pameijer

29. Stichting WonenPlus

30. Triade Vitree

31. Urtica de Vijfsprong

32. Vanboeijen

33. WoondroomZorg met ouderinitiatieven

Over Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Woordenwolk digitale eigen
Beeld: ©Ministerie van VWS

Dit artikel is geschreven voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Dit is een van de onderdelen van het programma Volwaardig leven. In dit onderdeel werken we met professionals, mensen met een beperking en hun naasten aan de doorontwikkeling en verspreiding van vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.