Sterke pitches Begeleiding à la carte: ‘Ik kan nu echt mijzelf zijn’

17 tafels, 49 pitches van 98 mensen en eindeloos veel koppen koffie. Op het congres Samen Sterk voor Volwaardig leven presenteerden 42 zorgaanbieders hun vernieuwende ideeën voor persoonsgerichte zorg. Een middag vol energie, zowel onder de pitchers als bij de mensen aan tafel die de ideeën beoordeelden.

Congres samen sterk voor volwaardig leven

Aan elke tafel zit een team van beoordelaars, waarbij de cliënt, de naaste en de zorgprofessional de belangrijkste leden zijn. Elke tafel buigt zich over drie pitchvoorstellen. Inge Redeker is senior adviseur bij Vilans en tafelvoorzitter. Ze is onder de indruk van de creatieve pitches die ze die middag heeft gezien. ‘Bij één van de pitches maakte de presentator een grote tekening op tafel. Erg mooi. Dat neem je toch mee in je beoordeling.’

Leon

Tafel 1 trapt af met zorginstelling Esdége Reigerdaal. Hun uitvinding: de ‘Leon’. Deze tv is speciaal ontwikkeld voor kinderen met autisme. Het bestaat uit een pc die is aangepast en geprogrammeerd zodat het kind precies bepaalde tv-programma’s kan kijken op bepaalde momenten op de dag.


Het idee voor de Leon ontstond toen een van de kinderen met autisme, Leon, veel baat bleek te hebben bij tv kijken, vertelt Cees Wijnands van Esdégé Reigersdaal. ‘Leon heeft moeite met overgangen van de ene activiteit naar de andere. Als het duidelijk is dat hij na een tv-programma naar bed moet of dat we buiten gaan, dan gaan de overgangen stukken eenvoudiger.’ Omdat programmeringen veranderen en Leon zich ook ontwikkelt, koos de instelling ervoor een tv ‘op maat’ te maken.


Reigersdaal zette een tweedehands pc in een stevige kast, zette er één knop op waarmee alles is te bedienen en ‘de Leon’ was geboren. De kosten zijn niet hoog: zo’n 250 euro voor een ‘refurbished’ computer. Wijnands: ‘We willen dit idee verder verspreiden, maar vooral ervoor zorgen dat mensen niet overal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.’

Als je het mij vraagt

Aan tafel 13 wordt ontroerd geluisterd naar de presentatie van stichting Dichterbij. Bewoners, begeleider, ouders, bewoners en bestuurders zijn uit Grubbenvorst, nabij Venlo, gekomen met hun aanpak ‘Als je het mij vraagt’. ‘Wie is deze cliënt en wat maakt hem gelukkig?’ zo vat bestuurder Cecile Stallenberg van Dichterbij samen. Op locatie De Baersdonck, waar mensen met een verstandelijke beperking deels zelfstandig hun eigen woonunit hebben, is de aanpak ingevoerd.


Met groot succes, vertellen bewoners Richard en Jan. ‘De begeleiders staan nu dichterbij ons. Er is veel tijd en aandacht’. ‘Ik kan nu echt mijzelf zijn’, vertelt Richard. ‘Ik teken en dicht veel, heb al drie gedichtenbundels geschreven. En ik fiets graag.’ Gisteren fietste hij nog op en neer naar Eindhoven. ‘Kan ik even mijn hoofd leegmaken. Vroeger kon dat niet zomaar, moest ik rekening houden met afspraken, nu kan dat wel.’
‘Bewoners zijn mensen, geen dossiers’, vat de begeleider van De Baersdonck samen. ‘Het is een methode, een grondhouding. Een moeder vertelt dat haar zoon sinds deze aanpak bijna al zijn medicatie heeft afgebouwd. ‘We willen dit graag verder ontwikkelen’, vertelt bestuurder Stallenberg. ‘Er zijn zoveel regels waar we tegenaan lopen. Daar hebben we echt hulp bij nodig van het ministerie.’


Juryvoorzitter Saskia ter Kuile van Vilans is geraakt door de pitches.  ‘Bij alle presentaties valt de enorme betrokkenheid op. Van begeleiders, ouders en bestuurders.’ Bepaalde ideeën zijn nog onvoldoende rijp, zegt Ter Kuile. ‘Dat geef ik dan in de beoordeling terug, dat ze het nog iets verder moeten ontwikkelen. De essentie van het vernieuwingstraject Begeleiding à la Carte binnen het programma Volwaardig leven is dat organisaties van elkaar leren en kennis delen. Het ministerie kan daarin faciliteren.’

Congres samen sterk voor volwaardig leven sessie

Superman

Een ander idee dat deze middag wordt gepresenteerd: een ‘Superman-team’ dat kan bijspringen als daar behoefte aan is. Stel dat een cliënt een te intensieve zorgvraag heeft. Of het team weet even niet meer hoe om te gaan met een bepaalde situatie. Een extra team dat bestaat uit behandelaars met voldoende kennis en mensen met veel ervaring, kan anderen binnen de organisatie dan begeleiden.  


Het idee is afgeleid van de werkwijze van het externe Crisis Interventieteam binnen de regio-Noord Holland waar de Hartekamp Groep, die het idee presenteert, ook bij betrokken is. Marian Stet, bestuurder bij de Hartekamp Groep: ‘Die methodiek willen we verder ontwikkelen.’ Zo maakt het Superman-team, net zoals het Crisis Interventieteam, van tevoren een analyse waarop een plan van aanpak geschreven wordt. Hierbij probeert het team gelijk in de toekomst te kijken, naar wat de situatie over 2 á 3 jaar zal zijn. Het Superman-team wil hiermee crisishulp voorkomen.

Selectie

Van de 49 ideeën worden er 35 tot 40 geselecteerd voor deelname aan het vernieuwingstraject. De deelnemers krijgen binnen twee weken na de pitch bericht over de uitslag. Op 1 juli is de officiële aftrap van Begeleiding à la carte dat twee jaar zal lopen. De geselecteerde deelnemers krijgen begeleiding vanuit het ministerie van VWS bij de verdere ontwikkeling van hun idee.

Dit artikel is geschreven voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Dit is een van de onderdelen van het programma Volwaardig leven. In dit onderdeel werken we met professionals, mensen met een beperking en hun naasten aan de doorontwikkeling en verspreiding van vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.