Eerste ontmoeting klankbordgroep Volwaardig leven

Het programma Volwaardig leven betrekt waar mogelijk cliënten, naasten en professionals bij de uitwerking en uitvoering van de actielijnen. In de vorm van een klankbordgroep denken 19 mensen de komende twee jaar mee met het programma. Donderdag 28 maart kwamen zij voor een eerste ontmoeting bij elkaar op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijeenkomst klankbordgroep
©Ministerie van VWS

De leden van de klankbordgroep maakten kennis met elkaar, met de directeur generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg en met het programmateam Volwaardig leven. De komende periode bepalen zij op welke thema’s zij willen inzetten en waar ze advies over gaat geven. De eerste concrete actie is op 15 mei, tijdens het landelijke congres. Op deze dag beoordelen een aantal leden van de klankbordgroep de voorstellen die aanbieders hebben ingediend voor het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’.

De klankbordgroep bestaat uit een zeer divers gezelschap dat ook de diversiteit van de gehandicaptenzorg inbrengt. De ervaring die zij en mensen in hun netwerk hebben, zetten zij in voor de acties uit het programma Volwaardig leven. Het uitgangspunt is om niet te praten óver mensen met een beperking, maar te praten mét mensen met een beperking en naasten. De leden van de klankbordgroep komen vier keer per jaar samen voor de duur van het programma (tot en met 2021).